slide1 slide2 slide3

 

Nasz produkt to połączenie korzyści nawozów organicznych z nawozami mineralnymi.  Nawożenie, które działając zgodnie z prawami przyrody będzie poprawiać kondycję gleby. Duża zawartość węgla, „osnowy życia” – katalizuje procesy glebotwórcze, a także uzupełnia niedobory węgla w zdegradowanych glebach, przywracając ich uprawność.

 

Zalety Produktu

 

  • zwiększenie organizmów biologicznych gleby
  • poprawa retencji składników odżywczych w glebie
  • wzrost ph gleb kwaśnych
  • poprawa pojemności retencji wody w glebie
  • wzrost części organicznych gleby
Wiadomości

Fluid Środa Śląska otrzymał dotację z PARP

Innowacyjna na skalę światową technologia produkcji nawozów naturalnych na bazie Biowęgla wdrażana w skali przemysłowej przez nasza spółkę została doceniona przez grono ekspertów PARP i uzyskała  dotację ze środków unijnych . Wieloletni wysiłek włożony w przygotowanie projektu, dzisiaj wspomagany środkami finansowymi Unii Europejskiej umożliwi skuteczną realizację projektu o ogólnoświatowym, wielowymiarowym znaczeniu.Zgodnie z założeniami harmonogramu wykonania inwestycji część budowlana projektu rusza w lipcu 2014 roku. Przyjęte plany przewidują ukończenie inwestycji na w IV kwartale 2015 roku. Całość projektu zamyka się kwotą  48 000 000 PLN z czego bezzwrotna dotacja  wynosi 23 999 250 PLN co stanowi 49,99 proc. kwoty inwestycji.

Fluid Środa Śląska zawarła porozumienie wstępne z Biomass Energy Project w sprawie budowy pierwszej modelowej  instalacji do...
Plantacje  miskanta olbrzymiego głównym materiałem wsadowym instalacji do produkcji nawozów  w Michałowie . Firma zakupiła...
Zawarliśmy umowę dotyczącą rozwoju plantacji miskantusa. Fluid Środa Śląska zapewnia sobie długoterminowe dostawy biomasy. Porozumienie dotyczy...
Biowęgiel jako nawóz
Eksperci są zgodni: biowęgiel szansą dla środowiska

Biowęgiel nie jest zupełną nowością. Był stosowany w Europie i Ameryce Południowej w tradycyjnej XIX-wiecznej uprawie roli. Poważne zainteresowanie biowęglem zaczęło wzrastać od lat 80. XX wieku. - W ostatnich latach jego właściwości i potencjalne zastosowania „odkrywane” są na nowo i obecnie można stwierdzić, że tradycyjnie znany karbonat, w odpowiedzi na współczesne potrzeby i zastosowania w obszarze ochrony środowiska, zyskał nową „markę” i funkcjonuje jako biowęgiel -podkreśla Krystyna Malińska z Politechniki Częstochowskiej, autorka opracowania „Biowęgiel odpowiedzią na aktualne problemy środowiska”. 
Dlaczego biowęgiel może być tak ważny?Z kilku powodów. Po pierwsze, coraz większe problemy z ochroną środowiska związane z degradacją...
Od tysięcy lat wypalanie łąk i lasów - czyli prymitywne wytwarzanie i stosowanie biowęgla - było naturalną metodą rolniczą użyźniającą...
Biowęgiel wytwarzany jest z biomasy, czyli produktu lokalnego. Uwęglić można wszystko co organiczne, więc surowcem są nie tylko zrębki z...
Technologia

 

Technologia wytwarzania biowęgla, którą posługuje się firma Fluid Środa Śląska Sp. z o. o., jest dziełem polskich naukowców. Proces jest całkowicie zautomatyzowany i w pełni ekologiczny. Jego modułowa konstrukcja sprawia, że Fluid Środa Śląska jest w stanie dostosować produkcję energii oraz biowęgla do potrzeb każdego odbiorcy.

 

 

Bionawóz

Produkty powstające dzięki innowacyjnej technologi autotermicznego przetwarzania biomasy roślinnej stanowią najwyższej jakości bionawóz. Do jego produkcji stosowane są dotychczas niewykorzystywane odpady z produkcji rolnej i przetwórstwa żywności.

Z mokrych substancji organicznych takich jak bagassa, łuska ryżowa, PKS i EFB, odpady z produkcji leśnej i drzewnej, wytłoki winogron i oliwek czy słoma, otrzymujemy wysokiej jakości biowęgiel. Po nadaniu mu odpowiedniej struktury fizycznej i wzbogaceniu go w substancje odżywcze (organiczne i mineralne) powstaje wysokojakościowy, w pełni ekologiczny nawóz.

 

 

Nawóz z biowęgla absorbuje szkodliwe
substancje z gleby i jednocześnie dostarcza
składniki odżywcze roślinom. Staje się
naturalnym użyźniaczem gleby dzięki swej
specjalnej porowatej strukturze. Poprzez
gromadzenie wody i substancji mineralnych
pozwala na lepszy rozwój mikroorganizmów
glebowych. Stosowanie tego bionowozu
trwale podnosi żyzność gleby i jej klasę rolną.

Patenty i wdrożenia

Technologia produkcji biowęgla powstała na bazie patentu prof. Bisa z Politechniki Częstochowskiej. FLUID Środa Śląska Sp. z o.o. jest właścicielem innowacyjnej technologii, która opiera się na procesie uwęglania wszelkiego rodzaju biomas roślinnych w tym poprodukcyjnych.


Podstawa to nasza technologia

Nasza technologia pozwala na wytwarzanie naturalnych nawozów z biowęgla. Nasza linia produkcyjna to zespół urządzeń, skonfigurowany na bazie autorskiej koncepcji objętej patentem i uzupełniony nowatorskim modułem uszlachetniania nawozu substancjami mineralnymi, stanowiących łącznie ciąg technologiczny, w wyniku którego powstaje biowęgiel i po poddaniu procesowi uszlachetniania - nawozy oraz energia elektryczna i ciepło. Kontakt

T +48 791 281 721
E info@fluidekonawozy.pl

Adres   
http://www.fluidekonawozy.pl

Fluid Środa Śląska sp. z o.o. @ 2014-2017, wykonanie netsites.pl